Неформальна освіта

Здобувачі освіти мають право на зарахування результатів неформальної освіти у навчальному процесі згідно ПОЛОЖЕННЯ

Неформальна та інформальна освіта, як правило, організовується у вигляді короткострокових курсів, майстер-класів, семінарів тощо. Основними цілями такої освіти є задоволення особистісних та пізнавальних потреб її учасників. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством. Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів освіти в ОНТУ.

Види неформальної та інформальної освіти:

  • професійні курси/тренінги – це тренінги та/чи семінари з підвищення кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок.
  • громадська освіта – проекти, які направлені на широкі верстви населення, особливо молодь, виконувати свою роль як активних громадян.
  • онлайн освіта – це інтернет-курси з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через мережу Інтернет як самих слухачів, так і спікерів.
  • мотиваційні лекції – навчання, яке базується на представлені кращих практик та досягнень спікера, дискусіях щодо практичного застосування набутих під час навчання навичок.

РЕСУРСИ, де є можливість пройти навчання за різними актуальними напрямками: