Силабуси освітніх компонентів

Для ОПП Технології зберігання і переробки зерна

 

СВО Бакалавр спеціальність – 181 Харчові технології

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ (НАССР І GMP)

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ З КП

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ

ТЕХНОЛОГІЯ МУКОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕХНОЛОГІЯ КРУП’ЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 

СВО Магістр спеціальність – 181 Харчові технології

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА З КП» 1 семестр

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА З КП» 2 семестр

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗБЕРІГАННІ І ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

 

Практика

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

 

Для ОПП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

СВО Бакалавр спеціальність – 181 Харчові технології

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ З КП

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З КР

ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З КР 2

ТЕХНОЛОГІЯ МАКАРОННОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ (ТЕХНОЛОГІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА)

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З КР

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЕКОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ

 

 

СВО Магістр спеціальність – 181 Харчові технології

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ З КП

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ, КОНДИТЕРСЬКОЇ, МАКАРОННОЇ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНОЇ ГАЛУЗЕЙ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗВО

 

Практика

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 

 

Силабуси для ОПП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 2022