Підручники та навчальні посібники

изображение_viber_2023-03-21_16-16-11-076

 

 

 

 

Стандартизація, метрологія та сертифікація : підручник / А.Д. Салавеліс, С.М. Павловський. / – Одеса : Олді+, 2023. – 212 с.

 

 

 

 

 

 

 

изображение_viber_2023-03-22_12-23-34-346

 

 

 

Основи автоматизованого проектування : лабораторні роботи в середовищі AutoCAD : навч. посіб. / С. М. Павловський, А. В. Бабков. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 598 с.

 

 

 

 

 

 

изображение_viber_2023-03-21_17-51-31-934

 

 

 

Проектування підприємств кондитерської промисловості : навч. посіб. / К. Г. Іоргачова, Л. В. Гордієнко, В. Ю. Толстих, Г. В. Коркач ; за ред. К. Г. Іоргачової ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 2-ге вид., зі змін. та допов. — Харків : Факт, 2019. — 360 с.

 

 

 

 

 

 

 

Основи автоматизованого проектування: Лабораторні роботи в середовищі AutoCAD: Навчальний посібник / С.М. Павловський , А.В. Бабков  – Херсон: Гринь Д.С., 2018. – 388 с.

(Рекомендовано Вченою  радою ОНАХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №  13 від 11 травня 2018 р.)

image-218x300

 

 

Проектування підприємств хлібопекарської промисловості: навчальний посібник / Г. Ф. Пшенишнюк, С. М. Павловський, Н. Ю. Соколова  – Одеса: Астропринт,  2017. – 232 с.  (Рекомендовано Вченою  радою ОНАХТ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №  7 від 29 листопада 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

Bezymyannyj11-237x300

 

 

 

Технологія хлібопекарського виробництва. Практикум / Т.Є. Лебеденко, Г.Ф. Пшенишнюк, Н.Ю. Соколова. – Одеса: “освіта України”, 2014. – 398 с. (гриф МОН)

 

 

 

 

 

 

изображение_viber_2023-03-21_17-50-24-027

 

 

 

 

Проектування підприємств кондитерської промисловості /К.Г. Іоргачова, Л.В. Гордієнко, В.Ю. Толстих, Г.В. Коркач – Одеса, «Сімекс-прінт», 2013 – 272 с. (гриф МОН)

 

 

 

 

 

konditer_praktikum-220x300

 

 

 

 

Технологія кондитерського виробництва. Практикум. / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, Л.В. Гордієнко, Г.В. Коркач. – Одеса, «Сімекс-прінт», 2011 – 208 с. (гриф МОН)

 

 

 

 

 

 

Козлов Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения. Учебное пособие. Ч.1./ Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин – Одесса: Лерадрук, 2011.– 400 с.

Козлов Г.Ф. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения. Учебное пособие. Ч.2./ Г.Ф. Козлов, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Лерадрук, 2011.– 364 с.

Теоретичні основи товарознавства. Навчальний посібник/ Сердюк Л.В., Дубровін Ф.Є., Камінський А.Я., Козлов Г.Ф., Гайдукович Г.Є. – Роздільна: Лерадрук, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8164-77-6.