Освітня програма СВО “Бакалавр” “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Освітня програма для бакалаврів

Навчальний план денна форма навчання

Навчальний план заочна форма навчання

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):
Ольга МАКАРОВА  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
Члени робочої групи:
  • Котузаки Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  •  Павловський Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.

Обговорення ОП

Проєкт програми “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” 2024

Працевлаштування

Освітні компоненти ОП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Шановні стейкхолдери! Будь ласка, всі зауваження, побажання та рекомендації надсилайте на електронну пошту hleb_onapt@ukr.net

 

Навчання за освітніми програмами передбачає підготовку фахівців для підприємств з виробництва хлібобулочних виробів (хліба, булочних, здобних, сухарних  та бараночних виробів, хлібних паличок), кондитерських виробів (борошняних та цукристих), макаронних виробів та харчоконцентратів (сухих сніданків, картоплепродуктів, чаю, кави та кавових напоїв тощо). Нині в Україні функціонує багато підприємств різної потужності та форми власності, які динамічно розвиваються та нарощують потужності виробництва. Програма підготовки здобувачів СВО “Бакалавр” передбачає проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Підготовка СВО “Бакалавр”  спрямована на вивчення здобувачами освітніх компонент,  необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізичні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, характеризують призначення технологічних операцій і закономірності перебігу  процесів в залежності від технологічних параметрів. Важливим фактором є опанування сучасних методів контролю технологічного процесу та якості готової продукції. Під час навчання здобувачі вивчають основи проєктування підприємств, охорони праці, що дає змогу на високому рівні виконувати кваліфікаційну роботу.

Робота майбутнього фахівця-бакалавра спрямована на контроль сировини, технологічного процесу, якості готової продукції та модернізацію існуючих технологій і обладнання, облік технологічних витрат і втрат, забезпечення оптимальної організації виробничого процесу, поліпшення якості готових виробів, що є запорукою підвищення конкурентоздатності та збільшення прибутку підприємства.

Майбутні фахівці можуть працюватина посадах: інженера, змінного технолога, завідувача лабораторії,  завідувача виробництвом, начальника цеху, начальника зміни,  інженера з організації та керування виробництвом,  менеджера з продажу галузевого обладнання та сировинних інгредієнтів.

Рецензії на ОП