Наукові студентські гуртки

Результати наукових робіт магістрів та студентів представлені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, а також на національних та міжнародних конференціях, по праву займають призові місця, здобувають дипломи, грамоти та інші нагороди.

Магістри та студенти напряму «Харчові технології» освітніх програм «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та “Технології зберігання і переробки зерна” приймають активну участь в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі, патентній діяльності, у роботі наукових гуртків тощо.

     Напрямками наукової роботи студентів та магістрів кафедри, діяльності наукових гуртків є:

– оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;

– створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;

– створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення;

– обґрунтування технологій виробництва зернових продуктів з традиційної та нетрадиційної зернової сировини;

– удосконалення та впровадження сучасних методів оцінки якості зерна та борошна на борошномельних та хлібопекарських підприємствах;

На кафедрі, відповідно до напрямів та змісту наукової діяльності, проводиться робота 6 студентських наукових гуртків за такою тематикою:

− «Функціональні продукти – запорука здоров’я нації» – наукові керівники д.т.н. Коркач Г.В., к.т.н., доц. Макарова О.В.;

−«Новітні круп’яні продукти з нетрадиційної сировини» – наукові керівники к.т.н. Кустов І.О., к.т.н., доц. Чумаченко Ю.Д., к.т.н., ст. викл. Ковальова В.П;

−«Управління якістю зерна та борошна» – наукові керівники к.т.н., доц. Волошенко О.С., к.т.н., доц. Хоренжий Н.В.;

−«Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва» – наукові керівники к.т.н., доц. Котузаки О.М., к.т.н., доц. Хвостенко К.В., к.т.н., доц. Павловський С.М.;

−«Глибока переробка зерна» – наукові керівники д.т.н., проф. Жигунов Д.О., д.т.н. Верещинський О.П., к.т.н., доц. Мельник І.В.;

−«Гурток технолога-початківця «Лабораторія смаку» – наукові керівники. к.т.н., к.т.н., доц. Толстих В.Ю., зав. лаб. Чабан А.Б.
в рамках роботи якого викладачами кафедри та учасниками гуртку заплановані майстер-класи, які поєднуються з профорієнтаційною роботою, для учнів коледжів і шкіл міста.

За підсумками щорічного Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт International Competition of Student Scientific Works) “Black Sea Science 2022” магістр Божко М.М. зайняла 3-е місце з роботою «Psyllium gel as a substitute for fat in the cookies technology» (науковий керівник – доц. Хвостенко К.В.).

За результатами наукової роботи студенти досягають певних відзнак:

– в рамках стипендіальної програми «Завтра.UA»-фонд Віктора Пінчука, який здійснює пошук, добір та підтримку обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних закладів вищої освіти України, студентка Божко М. пройшла в другий тур конкурсу;

– студентка 3-го курсу СВО «Бакалавр» Богачик Анна отримала грант по програмі Mitacs Globalink Research Internship (GRI) для проходження стажування в університеті  Lakehead University – Orillia (Канада), де знаходиться і по теперішній час.

– здобувач ступеня магістр Божко М.М. отримала матеріальне заохочення, як успішна випускниця 2022 року від провідного підприємства ДПЗК «Одеський зерновий термінал».

Студентами у співавторстві з викладачами отримано патенти України на винахід і корисну модель.

Результати наукової роботи студентів представлені як у співавторстві з викладачами кафедри, так і самостійно у наукових працях та апробовані на конференціях різного рівня.