Освітні компоненти СВО “Бакалавр”

Стандарт вищої освіти 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – бакалавр (2018)

ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА»

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології зберігання і переробки зерна – бакалавр (2018)

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології зберігання і переробки зерна – бакалавр (2023)

Навчальний план – денна форма (20__)

Навчальний план – заочна форма (20__)

 

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 ОК 15 Технології харчових виробництв:
(Технологія зберігання і переробки зерна. Переробка)
23,0

(2,5)

диф. залік 5 різні кафедри Мельник І.В. Силабус
2 ОК 19 Основи автоматизованого проектування 3,0 диф. залік 6 ТЗПХіКВ Ковальова В.П.,

Ковальов М.О.

Силабус2024.pdf
3 ОК 25 Технологія круп’яного виробництва 3,5 диф. залік 7 ТЗПХіКВ Соц С.М. Силабус
4 ОК 26 Контроль якості, управління безпечністю та екологія в галузі 4,5 екзамен 7 ТЗПХіКВ Волошенко О.С. Силабус2023.pdf
5 ОК 27 Науково-дослідна робота 3,0 диф. залік 7 ТЗПХіКВ Хоренжий Н.В.,

Волошенко О.С.,

Кустов І.О.

Мельник І.В.

Силабус2024.pdf
6 ОК 29 Проектування підприємств галузі з КП 5,0 диф. залік 7 ТЗПХіКВ Чумаченко Ю.Д.,

Ковальов М.О.,

Ковальова В.П.

Силабус2024.pdf
7 ОК 32 Науково-практичні основи технології зернових продуктів 4,0 диф. залік 6 ТЗПХіКВ Волошенко О.С. Силабус2023.pdf
8 ОК 33 Технологія мукомельного виробництва 4,0 екзамен 7 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Силабус2023.pdf
9 ОК 34 Переддипломна практика 4,5 диф. залік 8 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О.,

Волошенко О.С.,

Кустов І.О.

Силабус2024.pdf
10 ОК 35 Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалара 22,5 публічний захист 8 ТЗПХіКВ Волошенко О.С.  
ВИБІРКОВІ

*

  ВК 7 Ознайомча практика 6,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ   Силабус
  ВК 18 Технологічна практика 6,0 диф. залік 7 ТЗПХіКВ Кустов І.О., Ковальов М.О., Ковальова В.П. Силабус2024.pdf

* Вибіркові освітні компоненти можна обрати з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін 2021

 

 

ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів – бакалавр (2022)

ОК “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Навчальний план – денна форма (20__)

Навчальний план – заочна форма (20__)

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 1.2.5 Технології харчових виробництв:
(Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)
3,5 екзамен 5 різні кафедри Силабус
2 1.2.5 Технології харчових виробництв:
(Технологія цукрового виробництва)
1,0 екзамен 4 різні кафедри Котузаки О.М.

Толстих В.Ю.

Силабус
3 1.2.9 «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю»

Стандартизація, метрологія та сертифікація

3,0 залік ТЗПХіКВ Павловський С.М. Силабус
4 1.2.10 Науково-дослідна робота студентів 3,0 диф. залік 7 ТЗПХіКВ Котузаки О.М. Силабус
5 1.2.11 Ознайомча практика 4,5 диф. залік ТЗПХіКВ Павловський С.М.

Толстих В.Ю.

Силабус
6 1.2.12 Технологічна практика 6,0 диф. залік ТЗПХіКВ Котузаки О.М.

Хвостенко К.В.

Силабус
7 1.2.13 Переддипломна практика 4,5 диф. залік ТЗПХіКВ Силабус
8 1.2.14 Підготовка дипломного проекту бакалавра і атестація 22,5 публічний захист ТЗПХіКВ Павловський С.М.

Коркач Г.В.

ВИБІРКОВІ

*

9 2.1.4.1

об

Основи наукових досліджень 3,0 5 ТЗПХіКВ Котузаки О.М. Силабус
10 2.1.5.1 Основи автоматизованого проектування 3,0 залік 6 ТЗПХіКВ Павловський С.М. Силабус
11 2.2.2.1

об

Технологія кондитерського виробництва з КР 8,0 диф. залік,

екзамен

6, 7 ТЗПХіКВ Макарова О.В.

Котузаки О.М.

Силабус
12 2.2.3.1

об

Технологія хлібопекарського виробництва з КР 8,0/5,0 диф. залік,

екзамен

5, 7 ТЗПХіКВ Хвостенко К.В. Силабус
13 2.2.4.1 Технологія макаронного виробництва 4,5 екзамен 6 ТЗПХіКВ Макарова О.В. Силабус
14 2.2.6.1 Проектування підприємств галузі з КП

Проектування підприємств галузі з основами САПР з

КП

5,0 диф. залік ТЗПХіКВ Толстих В.Ю.

Павловський С.М.

Силабус
15 2.2.7.1

об

Технологія харчоконцентратного виробництва 4,5 екзамен 7 ТЗПХіКВ Толстих В.Ю. Силабус
16 2.2.8.4.2

об

Теоретичні основи харчових технологій 3,0 диф. залік 4 ТЗПХіКВ Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

Силабус
17 2.2.8.7.1

об

Контроль якості, безпека та екологія в галузі (HACCP і GMP) 4,0 екзамен 7 ТЗПХіКВ Коркач Г.В. Силабус
18 виб Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі 3,0 6 ТЗПХіКВ Коркач Г.В. Силабус

* Вибіркові освітні компоненти можна обрати з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін