Практика

Наказ №682-03 від 13.11.2023 ” Про направлення здобувачів освіти на практику” грудень 2023 р. ОПП “Технології зберігання і переробки зерна”

Наказ №678-03 від 13.11.2023 ” Про направлення здобувачів освіти на практику” грудень 2023 р., лютий-березень 2023 р. ОПП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Наказ №232-03 від 27.06.23 “Про направлення здобувачів освіти на практику”  серпень-вересень 2023 р. ОПП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Наказ №221-03 від 01.06.2023 “Про направлення здобувачів освіти на практику” серпень-вересень 2023 р. ОПП “Технології зберігання і переробки зерна”

Наказ №829-03 від 10.11.2022 “Про направлення здобувачів освіти на практику” грудень 2022 р. ОПП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

Наказ №811-03 від 02.11.2022 “Про направлення здобувачів освіти на практику” грудень 2022 р. ОПП “Технології зберігання і переробки зерна”

Наказ №010-03 від 16.01.2023 “Про направлення здобувачів освіти на практику” лютий-березень 2023 р. ОПП “Технології зберігання і переробки зерна”

Види та терміни практик на кафедрі ТЗПХ і КВ

    СВО «Бакалавр»

  1. Ознайомча практика ( 1-й курс) – 3 тижня
  2. Технологічна практика (3-й курс) –  4 тижня
  3. Переддипломна практика (3-й курс) –  3 тижня

СВО «Магістр»

  1. Виробнича практика (1 р.н.) –  4 тижня
  2. Дослідницька практика (2 р.н.) – 3 тижня

   

Партнерство з промисловими підприємствами:

•Практична підготовка студентів;

• Науково-практичні семінари з працівниками технологічних служб;

• Апробація наукових результатів – випуск дослідних партій виробів;

• Учбово-науково-виробничі комплекси;

• Стажування та підвищення кваліфікації;

• Лекції провідних фахівців галузі для студентів і викладачів кафедри.

Бази практик  для ОП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Бази практик для ОП Технології переробки зерна

Перелік баз для проходження практики постійно оновлюється та доповнюється