Освітні компоненти СВО “Магістр”

Стандарт вищої освіти 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – магістр (2020)

ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА»

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології зберігання і переробки зерна – магістр (2021)

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології зберігання і переробки зерна – магістр (2023)

Навчальний план – денна форма (20__)

Навчальний план – заочна форма (20__)

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі кафедри
Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 ОК 1 Ділова та професійна мова 5,0 екзамен 1 УтаІФ Силабус
2 ОК 2 Інтелектуальна власність 3,0 диф. залік 2 ТЗіК Силабус
3 ОК 3 Методологія та організація наукових досліджень 5,0 диф. залік 1 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Силабус2023.pdf
4 ОК 4 Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП 11,0 екзамен, диф. залік 1, 2 ТЗПХіКВ Соц С.М.,

Кустов І.О.,

Ковальов М.О.,

Ковальова В.П.

Силабус2024-1.pdf

Силабус2024-2.pdf

5 ОК 5 Науково-дослідна робота 3,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ Хоренжий Н.В.,

Волошенко О.С.,

Кустов І.О.,

Мельник І.В.

Силабус2024.pdf
6 ОК 6 Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна 6,0 екзамен 2 ТЗПХіКВ Волошенко О.С.,

Шпаковська С.О.

Силабус2023.pdf
7 ОК 7 Інноваційний менеджмент з КР 4,0 диф. залік 2 ТПТіУБ Силабус
8 ОК 8 Виробнича практика 3,0 диф. залік 3 ТЗПХіКВ Волошенко О.С.,

Хоренжий Н.В.,

Кустов І.О.

Силабус2024.pdf
9 ОК 9 Дослідницька практика 6,0 диф. залік 3 ТЗПХіКВ Волошенко О.С.,

Хоренжий Н.В.,

Кустов І.О.

Силабус2024.pdf
10 ОК 10 Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра 21,0 публічний захист 3 ТЗПХіКВ Волошенко О.С. ?
ВИБІРКОВІ

(у першому семестрі необхідно вибрати 3,0 кредити, у другому – 20,0 кредитів)*

11 ВК 1 Охорона праці та цивільний

захист в галузі

3,0 & БЖтаД Силабус
12 ВК 2 Технологічний інжиніринг підприємств галузі 4,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ Чумаченко Ю.Д.

Ковальов М.О.

Силабус2024.pdf
13 ВК 3 Методика викладання у закладах вищої освіти 3,0 диф. залік 1 ТЗПХіКВ Хоренжий Н.В. Силабус2023.pdf
14 ВК 4 Рецептурологія 6,0 диф. залік 2 ТЗіК Силабус

* Вибіркові освітні компоненти можна обрати з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін 2021

 

ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів – магістр (2021)

ОП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчаконцентратів”

Навчальний план – денна форма (20__)

Навчальний план – заочна форма (20__)

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 ОК 1 Ділова та професійна мова 5,0 екзамен 1 УтаІФ Силабус
2 ОК 2 Інтелектуальна власність 3,0 диф. залік 2 Силабус
3 ОК 3 Методологія та організація наукових досліджень 5,0 диф. залік 1 ТЗПХіКВ Котузаки О.М. Силабус
4 ОК 4 Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП 11,0 екзамен, диф. залік, екзамен 1, 2 ТЗПХіКВ Макарова О.В.

Хвостенко К.В.

Толстих В.Ю.

Силабус
5 ОК 5 Методика викладання у закладах вищої освіти 3,0 диф. залік 1 ТЗПХіКВ Коркач Г.В. Силабус
6 ОК 6 Управління якістю при виробництві хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 6,0 екзамен 1 ТЗПХіКВ Солоницька І.В. Силабус
7 ОК 7 Інноваційний менеджмент з КР 4,0 диф. залік 2 Силабус
8 ОК 8 Виробнича практика 3,0 / – диф. залік 3 ТЗПХіКВ Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

Силабус
9 ОК 9 Дослідницька практика 6,0 диф. залік 3 ТЗПХіКВ Макарова О.В. Силабус
10 ОК 10 Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра

Атестація: кваліфікаційна робота магістра

21,0 / 24,0 публічний захист 3 ТЗПХіКВ
ВИБІРКОВІ

(у першому семестрі необхідно вибрати 9,0 кредитів, у другому – 14,0 кредитів)*

11 ВК1 Технологічний інжиніринг підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей 4,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ Толстих В.Ю. Силабус
12 ВК 2 Науково-дослідна робота 10,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ Макарова О.В. Силабус
13 ВК 3 Теоретичні і практичні проблеми в технологіях хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей 6,0 диф. залік 1 ТЗПХіКВ Макарова О.В. Силабус
  Промисловий інжиніринг підприємств галузі 5,0 1 ТЗПХіКВ Толстих В.Ю. Силабус
  Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 12,0 1, 2 ТЗПХіКВ Коркач Г.В.

Макарова О.В.

Толстих В.Ю.

Хвостенко К.В.

Силабус

* Вибіркові освітні компоненти можна обрати з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін