Освітні компоненти СВО “Доктор філософії”

Стандарт вищої освіти 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – PhD (2021)

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОНП Харчові технології – PhD (2023)

Навчальний план – денна форма PhD (2023)

Навчальний план – заочна форма PhD (2023)

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 ОК 1 Іноземна мова та академічне письмо 6,0 залік

екзамен

1, 2 Силабус
2 ОК 2 Філософія пізнання 3,0 екзамен 1 Силабус
3 ОК 3 Цифрова наука та інформаційна грамотність 3,0 залік 2 Силабус
4 ОК 4 Методологія наукових досліджень 4,0 екзамен 1 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Силабус2023.pdf
5 ОК 5 Наукові основи харчових технологій 6,0 залік, екзамен 2, 3 Силабус
6 ОК 6 Новітні технології харчових продуктів 8,0 залік, екзамен 3, 4 різні кафедри,

ТЗПХіКВ

Жигунов Д.О.

Силабус
7 ОК 7 Педагогічна практика 3,0 залік 4 Силабус
ВИБІРКОВІ

(у третьому семестрі необхідно вибрати 6,0 кредитів, у четвертому – 6,0 кредитів)*

ВК 1 Технологія переробки зерна 6,0 залік 3 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Силабус2023.pdf
ВК 1 Науково-практичні засади розробки і удосконалення технологій хлібобулочних виробів 6,0 залік 3 ТЗПХіКВ Солоницька І.В. Силабус2023.pdf
ВК 2 Контроль та управління якістю продукції у зернопереробній та хлібопекарській галузі 6,0 залік 4 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Силабус2023.pdf
ВК 2 Сучасні промислові та крафтові технології хлібобулочних виробів 6,0 залік 4 ТЗПХіКВ Солоницька І.В. Силабус2023.pdf

* Вибіркові освітні компоненти можна обрати також з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін 2023

 

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОНП Харчові технології – PhD (2022)

Навчальний план – денна форма PhD (2022)

Навчальний план – заочна форма PhD (2022)

№ з/п Шифр ОК Назва освітньої компоненти Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Семестр Кафедра Викладачі Посилання
ОБОВ’ЯЗКОВІ
1 ОК 1 Іноземна мова та академічне письмо 9,0 диф. залік

екзамен

1, 2, 3 Силабус

Робоча програма

2 ОК 2 Філософія пізнання 4,0 екзамен 1 Силабус

Робоча програма

3 ОК 3 Цифрова наука та інформаційна грамотність 4,0 екзамен 2 Силабус

Робоча програма

4 ОК 4 Методологія наукових досліджень 4,0 екзамен 1 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Робоча програма

Силабус

5 ОК 5 Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність 3,0 диф. залік 3 Силабус

Робоча програма

6 ОК 6 Інтелектуальна власність та захист авторських прав 3,0 диф. залік 1 Силабус

Робоча програма

7 ОК 7 Педагогічна практика 6,0 диф. залік 4 Робоча програма
8 ОК 8 Наукові основи харчових технологій 6,0 екзамен 2, 3 Силабус

Робоча програма

9 ОК 9 Новітні технології харчових продуктів 6,0 екзамен 4 різні кафедри

Жигунов Д.О.

Силабус

Робоча програма

ВИБІРКОВІ

(у другому семестрі необхідно вибрати 6,0 кредитів, у третьому – 6,0 кредитів, у четвертому – 3,0 кредити)*

10 ВК 1 Технологія переробки зерна 6,0 диф. залік 2 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Робоча програма

Силабус

11 ВК 2 Контроль та управління якістю продукції у зернопереробній та хлібопекарській галузі 6,0 диф. залік 3 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Робоча програма

Силабус

12 ВК 3 Технологічний інжиніринг у зернопереробній галузі 3,0 диф. залік 4 ТЗПХіКВ Жигунов Д.О. Робоча програма

Силабус

* Вибіркові освітні компоненти можна також обрати з інших ОНП та ОПП.
Див. каталог вибіркових дисциплін 2022