Історія кафедри

Кафедра Технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів
створена на підставі наказу No 322-01 «Про зміни в структурі університету» від
01.08.2022 р. шляхом об’єднання кафедри Технології переробки зерна і кафедри
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.
Історія кафедри Технології переробки зерна бере свій початок від дня
заснування Одеської Школи мукомелів – 20 жовтня 1902 року.
Як самостійний структурний підрозділ кафедра Технології переробки зерна
була заснована зі створенням Одеського інституту технології зерна та борошна
01.09.1929 р. (підстава – акт результатів роботи робочої групи, створеної згідно з
Наказом No 202-01 від 20.06.2019 р.) як кафедра Технології зерна та борошна, з
1938 р. – кафедра Технології борошномельно-круп’яного виробництва, з 1965 р. –
кафедра Технології борошномельно-круп’яного і комбікормового виробництва, з
1975 р. – кафедра Технології переробки зерна.
Як самостійний структурний підрозділ кафедра Технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів створена як кафедра

Технологія хлібопекарських і кондитерських виробництв (підстава – наказ
Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова
від 30.04.1975 р. No 173 «Про зміни в структурі Одеського технологічного
інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова»), з 1996 р. – кафедра
Технологія хліба, кондитерських виробів і громадського харчування, з 2008 р. –
кафедра Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів (підстава – наказ ОНАХТ від 25.02.2008 р. No 48-01 «Про зміни
в структурі академії»).