Теми КП, КРБ, КРМ

На кафедрі «Технології зернових продуктів, хліба, кондитерських виробів» здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології»: ОПП «Технології зберігання і переробки зерна» та ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

Наукові дослідження та тематики кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів виконуються на основі вивчення та впровадження сучасних тенденцій в галузі, існуючих і майбутніх очікувань стейкхолдерів, запитів промисловості України, зокрема Південного регіону.

Тематики кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів плануються згідно:
– Стратегічного плану розвитку Одеської національної академії харчових технологій, зокрема, «Розвиток наукових шкіл, наукових
досліджень і міжнародна діяльність» – інноваційні технології переробки харчової сировини у харчові продукти ( на безвідходній енергозберігаючій основі, виробництво харчових продуктів з нетрадиційної сировини);
– Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр.;
– Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 рр., а саме, Стратегічний пріоритет 1. Новий соціально-гуманітарний розквіт (Сучасна високоякісна освіта), Стратегічний пріоритет 4. Ефективний економічний простір.

ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ ТА КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ

ОП «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

СВО “Бакалавр”

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу  з дисципліни «Технологія хлібопекарського виробництва» 2023-2024 н.р.

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу  з дисципліни «Технологія хлібопекарського виробництва» денної та заочної форм навчання

Теми курсових робіт студентів гр. ТЗХ-33 2022-2023 н.р. денної форми навчання

Теми курсових робіт кондитера 4 курс, заочної форми навчання

Теми курсових проєктів 4 курс 2023-2024 н.р. денної та заочної форм навчання

Теми курсових проєктів кондитера 4 курс 2022-23 н.р., денної форми навчання

Теми курсових проєктів кондитера 5 курс 2022-23 н.р., заочної форми навчання

СВО “Магістр”

Розподіл на курсовий проєкт  денна та заочна форми навчання

ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ І КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

ОП «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»

Тематика дипломних проєктів бакалаврів та кваліфікаційних робіт магістрів Технології переробки зерна

ОП “Технології зберігання і переробки зерна

 

Накази на затвердження тем кваліфікаційних робіт