Робочі програми

Для ОП Технології зберігання і переробки зерна

ПРАКТИКА

Виробнича практика

Дослідницька практика

 

Для ОП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

СВО “Бакалавр”

Науково-дослідна робота

Основи автоматизованого проєктування

Основи наукових досліджень

Проєктування підприємств галузі з КП

Стандартизація, метрологія та сертифікація

Теоретичні основи харчових технологій

Технологія кондитерського виробництва з КР

Технологія макаронного виробництва

Технології харчових виробництв: Технологія хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів

Технології харчових виробництв (Технологія цукрового виробництва)

Технологія харчоконцентратного виробництва

Технологія хлібопекарського виробництва з КР

СВО “Магістр”

Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП

Методика викладання у ЗВО

Методологія та організація наукових досліджень

Науково-дослідна робота

Теоретичні і практичні проблеми в технологіях хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей

Технологічний інжиніринг підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей

Управління якістю продукції при виробництві хліба, кондитерських,макаронних виробів і харчокоцентратів

 

ПРАКТИКА

Ознайомча практика

Виробнича практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дослідницька практика